Vi är övertygade om att alla kan uppnå ett bra liv. För vissa krävs det en hel del hjälp på vägen och ju tidigare den hjälpen sätts in desto bättre. Det är detta som driver oss på Domiga. Alla medarbetare och familjehem brinner för den här uppgiften

 

Karin Neubeck
Verksamhetschef
Aukt. Socionom

Tel:076-799 5700

Björn Neubeck
Behandlingschef
Leg Psykoterapeut
Psykoanalytiker


Joakim Fjälling
VD
Admin & ekonomi

Tel: 0768-099 055


Maryam Karin Khani
Leg psykoterapeut
Familjehemskonsulent

 
Per Gustavsson
Familjehemskonsulent
Missbruksterapeut

 
Sven Ginsburg
Handledare

 
Manoochehr Eshaghi
Kontaktperson
Aktivitetsansvarig EK


Björn Roxendal
Terapeut
Familjehemskonsulent