Familjehem

Det optimala boendet för barn och ungdomar är att få bo kvar hos sin biologiska familj och vi erbjuder stöd för detta genom våra behandlingsinsatser. Om detta inte är möjligt erbjuder vi olika familjehemslösningar, från vanliga familjehem med miljöterapeutisk inriktning till kraftigt förstärkta familjehem. Alla familjer oavsett inriktning utbildas i hur varje placering inleds med en anknytningsfas där Domigas icke-polariserande förhållningssätt är grunden. Utöver detta kan olika familjehem även inkludera:

  • Terapeutisk behandling från legitimerad personal 
  • Intensivstöd från konsulent och terapeut med frekventa hembesök utifrån behov
  • Familjehemsföräldrar hemma på heltid
  • Samordning och pedagogiskt arbete i nätverket, inklusive skola, arbete, föreningar, etc.

Familjehem

Vår konsulent upprättar en genomförandeplan enligt BBIC och samverkar tätt med socialsekreteraren utifrån kommunens rutiner. Rapportering sker regelbundet enligt överenskommelse.

Alla våra familjehem har regelbunden handledning och nära tillgång till sin konsulent. De får även utbildning med erfarenhetsutbyte och grupphandledning.

Vid placeringar hjälper vi alltid till med transporter och praktiska arrangemang.