Mentor för speciellt behövande elever

Vissa elever kräver mer individuella insatser än vad en pedagog är utbildad för. För att eleven ska kunna gå kvar på sin skola och inte stigmatiseras av att flyttas till en specialenhet erbjuder vi en utbildad mentorer med terapeutisk kompetens. Denne leder eleven genom en kognitiva personlighetsutveckling tills skolan åter kan ta fullt ansvar. 

Eleven deltar hela tiden i klassens arbete och mentorn jobbar fram lösningar med pedagogerna för att hantera de tillfällen då eleven behöver "ta en paus" för att sedan kunna återgå till verksamheten.

Mentorn följer tillsammans med pedagogerna nogsamt de utvecklingsfaser som eleven går igenom och de planerar vilka utmaningar som eleven ska få.