Att stimulera personlig utveckling hos de som har det svårt

Människor med psykisk ohälsa är sårbara. De saknar skydd mot den mängd intryck som vi alla dagligen drabbas av. Intrycken går rätt in och leder många gånger till obegripligt starka känsloutbrott eller en ännu tätare avskärmning från omvärlden. Det är naturliga och instinktiva försvarsreaktioner som krävs för överlevnad i en svår situation. 

Har man inte lyckats fullgöra sin personliga utveckling eller hamnat i en kris som hämmar en så saknar man förmågor som krävs i samhället. Dagens skola t.ex. är krävande med stort individuellt ansvarstagande och mycket "brus" i miljön. Barn som börjat grundskolan utan att ha kommit tillräckligt långt i sin personliga utveckling löper risk att kliva in i den nedåtgående spiral av misslyckanden, stigmatisering som i vuxen ålder kan leda till utanförskap och mycket lidande.

Alla våra år av erfarenhet pekar på att vi bör satsa så tidigt som möjligt. Enda trösten är att det aldrig är försent, en avstannad utveckling går att få igång. Det är fullt möjligt att stimulera förmågor på djupet, inte bara träna upp ett acceptabelt beteende.