Föräldrastöd

Att vara förälder till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (eller misstänkt sådan) är en utmaning. Barnet beter sig inte som man förväntar sig och det normala sättet att agera som förälder fungerar inte alltid. Vi erbjuder därför två former av stöd för föräldrar:
  • Föräldrautbildning där man i grupp får en ökad förståelse för sitt barn och vilket agerande som fungerar och hur man stimulerar dess utveckling
  • Familjesamtal runt ett individuellt barn för att tillsammans hitta lösningar och hjälpa alla individer i familjen