Utredning

Vi har stor erfarenhet av att göra barnavårdsutredningar enligt BBIC. Familjens delaktighet och respekt är några av de ledord vi utgår från då vi bedriver en utredning. Vi följer processen i familjen och utforskar barnets behov och föräldrarnas utvecklingspotential. Under utredningen följer vi och dokumenterar de utvecklingssteg som sker.

Målgrupp: 0-12

Utredningsformer:

  • Intensivutredning. Vi erbjuder en intensiv form av utredning av föräldrar och barn som ett förstadium till en insats med hemmaplanen eller placering . Utredningen sker i barnets naturliga miljö. Utredningen involverar nätverket och andra professionella kring barnet, exempelvis skola, sjukvård.
  • Del av utredning åt socialtjänsten, exempelvis observationer.

Vi erbjuder en möjlighet till kombinerad utredning och familjebehandling.

Vi har utredare som är utbildade i BBIC och vi följer BBICs struktur i såväl kartläggningar som utredningar.