Ensamkommande flyktingbarn

Att vara barn och komma ensam till ett nytt och främmande land är ett mycket utsatt läge. Med sig i bagaget har barnet ofta traumatiska erfarenheter. Det krävs en hel del för att lyckas etablera sig i vårt samhälle.

Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att barnet får en ny tillhörighet som ger dem trygghet, omvårdnad  och stärker deras chanser. För barn och ungdomar under 18 är det bäst att få bo i ett familjehem. Deras egen familj är oerhört viktig för dem och går inte att ersätta men vi behöver ge dem en ställföreträdande familj.

Vad innebär det att vara familjehem? Är det svårt, utsätter jag min egen familj för några risker?

Det nyanlända barnet ska ni inkludera precis som ett av era egna barn. Kärlek, omsorg, hjälp, gränssättning - allt som behövs för att växa upp till vuxen individ. Ett ensamkommande flyktingbarn bär naturligtvis på mycket oro och det kan behövas professionell hjälp för att bearbeta detta. Första tiden är det en hel del arbete med att få igång allt som barnet behöver, svenskundervisning, hälsovård, skola, allt praktiskt såsom kommunikationer, pengar, etc.

Därefter är det viktigt att hjälpa till med att bygga sociala relationer även utanför familjen. Fritidssysselsättning såsom idrott eller musik kan dels vara en länk till sånt som var viktigt i hemlandet och bli ett helt nytt umgänge. Förutom att lära sig det svenska språket så är är det lika viktigt att börja förstå vad det betyder att vara svensk, vad har vi för koder, hur kommunicerar vi med varandra.

Ensamkommande flyktingbarn på fotbollsplan

Från Domiga får familjehemmet utbildning och direkt stöd av en familjehemskonsulent som handleder i hur man bäst går till väga. Vi har även stödpersoner med egen erfarenhet av att integreras in i det svenska samhället som besöker hemmet och hjälper både barnet och familjen. Skulle det inträffa något så finns det ett journummer att ringa till dygnet runt så att man kan få omedelbar hjälp. Barnet får även en egen företrädare, t.ex. en god man, från kommunen samt en hel del stöd i form av samhällsinformation och på sikt hjälp med ett eget boende.

Målet för barnet är ett självständigt liv, precis som för våra egna biologiska barn. Ensamkommande flyktingbarn är ofta i 15-18 års åldern och de kanske inte bor hos familjehemmet så många år men relationen kommer att vara mycket längre än så. Ni har kanske till och med lyckats hjälpa barnet att hitta sina egna föräldrar men ni kommer att fortsätta att vara extra föräldrar.

För uppdraget som familjehemmet utgår det en ersättning för att täcka omkostnader och ett visst bortfall av arbetsinkomster.

Är ni ett potentiellt familjehem som vill veta mer om hur det går till så ring gärna Joakim Fjälling 0768-099 055 eller skicka email till joakim@fjalling.com.