• Barn utan text grått på båda sidor lika stora

Vi hjälper barn och vuxna med diagnoser såsom ADHD och andra beteendestörningar att få en bra start på livet


Fredrik var utagerande (ADHD), hamnade ofta i slagsmål, prövade droger. Skolan fungerade inte trots personlig assistent som hårdbevakade honom de två timmar som han härdade ut. Biologiska familjen var splittrad bl a tack vare missbruk. Han placerades på HVB-hem, men det fungerade inte.

Ett halvår efter våra påbörjade insatser jobbar Fredrik för att komma i kapp och nå målen innan han slutar grundskolan. Och han kan nu härbärgera sina impulser.
   Vi hjälper och behandlar barn och vuxna med misstänkt eller diagnosticerad ADHD, ADD, Asperger, personlighetsstörningar och andra beteendeproblem att få ett fungerande liv.

Vi skiljer oss från andra genom vår mång-åriga erfarenhet att de här störningarna går att förändra i grunden. Vi siktar inte bara in oss på beteenden utan skapar kognitiv personlighetsutveckling som minimerar funktionsnedsättningen.

Vår behandling bygger på ett kognitivt jag-strukturerande program i tre faser. För att få full effekt utbildas anhöriga, familjehem, skolpersonal, mm i ett icke-konfrontativt förhållningssätt som bidrar till behandlingen.

    Våra ledord i arbetet är:
  • Vi tar ansvar 
  • Kunskap baserad på teori och erfarenhet
  • Bara forsknings-baserad behandling
  • Normaliserande miljö
  • Helhetsgrepp
  • Kvalitet och uppföljning