Anhöriga

 
De anhöriga är alltid viktiga i behandlingsarbetet. Att stärka banden till sin historia är en del av utvecklingsprocessen. Som en del av vårt helhetsgrepp och för att stärka bidraget från de anhöriga kan vi därför utbilda och handleda dem. Programmets kärninnehåll är det icke-konfrontativa förhållningssättet och dessa jag-strukturerande inverkan. 

I en del fall är just relationen till en anhörig en del av barnets problem. Då är det lämpligt att vi genomför familjeterapi i samverkan med barnets behandling.