Klienter


Vi hjälper unga människor som inte har en fungerande livssituation.
Vårt fokus ligger på följande klientgrupper
:
  • Barn och unga med misstänkt eller diagnosticerad ADHD, ADD, Asperger, personlighetsstörningar och andra beteendeproblem
  • Unga vuxna med dubbeldiagnos / samsjuklighet, dvs en eller flera diagnoser kombinerat med missbruk
  • Ensamkommande flyktingbarn med särskilda behov
  • Hotade barn och mödrar som behöver skyddat boende