Utbildning av nyckelpersoner

 
Vi eftersträvar alltid ett helhetsgrepp runt klienten och störst framgång och snabbaste resultaten når vi om vi kan utbilda alla nyckelpersoner i klientens närhet. Skolan spelar en central roll för barn och unga. 

Läs mer om hur vi arbetar i skolan. Samma principer gäller för de insatser vi gör på arbetsplatser, sportklubbar, etc.