Vi är övertygade om att alla kan uppnå ett bra liv. För vissa krävs det en hel del hjälp på vägen och ju tidigare den hjälpen sätts in desto bättre. Det är detta som driver oss på Domiga. Alla medarbetare och familjehem brinner för den här uppgiften

 


Karin Neubeck
Verksamhetschef
Aukt. Socionom

Tel:076-799 5700


Björn Neubeck
Behandlingschef
Leg Psykoterapeut
Psykoanalytiker
Maryam Karin Khani
Leg psykoterapeut
Familjehemskonsulent

 
Sven Ginsburg
Styrelseordf.