Företagets historia

Företagets grundare Björn Neubeck har 25 års erfarenhet av psykiatrisk behandling och missbruksvård.

Han har varit verksam inom offentlig vård bl.a. som föreståndare för behandlingshem, handledare på Socialstyrelsen, chef inom missbruksvården på Stockholms socialförvaltning och Stockholms Läns Landsting där hans enhet fick kvalitetspris för sitt arbete.

1994 startade han det privata företaget BN Support AB som arbetar med behandling av klienter med komplexa vårdbehov och familjehemsplacering.

Baserat på sina erfarenheter började Björn 2003 utveckla sin egen modell för behandling av klienter med emotionella störningar och beteendestörningar för att bryta deras avvikarkarriär.

2011 startades Domiga för att expandera verksamheten och göra en större satsning med inriktning på barn och unga och att utveckla preventiva arbetsmetoder.