Våra familjehem

 
Domiga har familjehem lokaliserade huvudsakligen i mellansverige. 

Genom dessa kan vi erbjuda:

  • Akuthem och jourfamiljer
  • Familjehem med olika inriktningar
  • Utslussningslägenheter
  • Skyddat boende 

Alla våra medarbetare på familjehemmen får utbildning och certifieras. 

Vid placeringar hjälper vi alltid till med transporter och praktiska arrangemang. 

Vi erbjuder vårdplatser med stöd av SoL, LVU  LSS.