Kvalitetssystem

För Domiga är kvalitetssäkringen en lika viktig del av verksamheten som behandlingen. Det är i själva verket förutsättningen för att vi ska kunna förstå, påverka och kommunicera klientens utvecklingsprocess. Kvalitetssäkringen består av fem delar.

  1. Vårdplan utifrån uppdragets art som vi gör vi tillsammans med uppdragsgivare. Där fastställer vi realistiska och operationella mål enligt BBiC samt genomförandeplan 
  2. Avvikelsehantering och åtgärdsprogram vid rymning, missbruk osv. 
  3. Certifiering av Familjehem. I certifieringen ingår utvärderande och kompetensutvecklande seminarier två gånger per år samt sex obligatoriska handledningstillfällen.
  4. Uppföljning en gång i månaden med dokumentation och rapportering av klienternas utveckling. Här använder vi oss också av vårt Observationsverktyg med mätstationer som bygger på beteendemässiga indikatorer.
  5. Medicinskt och psykologiskt verifierat resursteam